Podwaliny betonowe prefabrykowane, wykonywane według projektu inwestora.